کل رکوردها : 597
تعداد در صفحه :
1
2
3
1397/11/23
نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب به روايت تصوير
1397/11/23
آيين بهره برداري از پست 230 كيلوولت لجور به روايت تصوير
1397/11/21
ضرورت رعايت الگوي صحيح مصرف برق/ارزان بودن برق توليدي باعث كم دقتي درمصرف شده است
1397/11/17
گزارش تصويري آيين بهره برداري از ايستگاه 63/20كيلوولت ا اسدآباد2 وخطوط برق رساني به شهرك صنعتي امام رضا (ع) ملاير وپست همدان6 .
1397/11/17
پست 63/20كيلو ولت اسدآباد2 وخطوط برق رساني به شهرك صنعتي امام رضا (ع) ملاير وپست همدان 6 به بهره برداري رسيد
1397/11/15
با حضور معاون اول رياست جمهوري و وزير نيرو انجام مي شود بهره برداري از پروژه 63/20كيلوولت اسد آباد 2 در استان همدان
1397/11/15
با حضور رياست مجلس شوراي اسلامي آيين بهره برداري از پست 230/63 كيلوولت لجور در استان مركزي برگزار مي شود
1397/11/14
معاون منابع انساني برق باختر تاكيد كرد: سيستمهاي مديريتي ابزاري مناسب در جهت بهبود مستمر
1397/11/13
آشنايي كاركنان اداري ،مالي برق باختر با مشاغل فني
1397/11/13
با حضور فرمانده بسيج شركت توانير نشست هم انديشي مديران و فرماندهان بسيج صنعت برق استان مركزي برگزارشد
تعداد بازدید : 0  ،   تاریخ ثبت :
aaa
آدرس